Poročilo o delovanju športnih in rekreativnih programov TK Domžale v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018


1.
V letu 2018  je delo potekalo po programu. Vse ure treningov so bile realizirane v celoti. Večjih problemov pri delu nismo imeli, trenerski kader opravlja svoje delo kvalitetno in zagnano. Presenetil pa nas je kar 30% dvig cene ure vadbe v dvorani za naše tekmovalce in udeležence teniške šole ter plačevanje ur na zunanjih igriščih v poletni sezoni. Povečale so se tudi cene za zimsko sezono za dvorano, kar vpliva na poslovanje društva.

Tekmovalci so se udeležili večih turnirjev in bili uspešni. Najboljše rezultate so dosegli PIA LOVRIČ, SVIT KOS, ANEJ LEVPUŠČEK, ZALA CIKAJLO, EVA CIKAJLO, MATIC SURLA, JAKOB CIKAJLO, LUKA BRUGGER  ,VERONIKA ŠKRJANEC, NIKA LOVRIČ, GAŠPER POLJANŠEK, ROK JANEŽIČ, BENO KRALJ,  ki nadaljujejo uspešno lansko sezono. Vsi rezultati so objavljeni na spletni strani kluba in TZS.

Tudi najmlajši člani teniške šole vestno hodijo na treninge in  lepo napredujejo.

Ob prehodu na zunanja igrišča smo imeli kar nekaj težav, saj igrišča, ki jih je prevzel v upravljanje  Zavod za šport Domžale niso bila pravočasno pripravljena, bilo pa je tudi nekaj drugih težav. Kljub vsemu smo hitro našli rešitve in delo z mladimi je hitro steklo. Nekoliko več težav je bilo z rekreacijo, a se je stanje po mesecu in pol uredilo.

Danes lahko ugotovimo, da smo   realizirali vse postavljene cilje, je pa to vplivalo na stroške.


2. Tudi naši rekreativni člani so uspešno zaključili leto.

V  Ligi pod kamniškimi planinami, so nastopale tri naše  ekipe v katerih sestavi je bilo 36 članov starih od 35 do 80 let. Ena od ekip je zasedla 2. mesto, ena 5., najstarejša pa  2. mesto.

V celoti smo izvedli interno ligo, v kateri so bili člani razporejeni v 6 skupin po 5 igralcev in so igrali po sistemu round-robin.

Na zaključku sezone smo izvedli razigravanje ( play-off ) v vseh kategorijah.

Rezultate smo objavili na klubski spletni strani.

V republiškem in mednarodnem  merilu pa so nekateri tekmovali  na turnirjih veteranov pod okriljem TZS in  mednarodnih veteranskih turnirjih za svetovno veteransko lestvico.

Najuspešnejši so bili TOMAŽ LEBEN, MILOŠ KUNAVAR, MARJAN OGRINC, SLEMENS BRUGGER, TADEJ ZULE, SIMON KRULJEC.


3. Uspešno smo organizirali nekaj turnirjev v sodelovanju z Zavodom za šport in TZS.

Posebej smo bili pohvaljeni za organizacijo mednarodnega veteranskega ITF turnirja in mladinskega ITF turnirja.


4. Programi za posamezne udeležence so bili realizirani, strokovni kader je deloval v nespremenjeni zasedbi, tudi število udeležencev v posameznih skupinah se ni bistveno spremenilo.

Poslovanje je bilo pozitivno. Prihodkov je bilo za 35.654,42 eur, stroškov brez amortizacije 32.556,42 eur. Ob upoštevanju amortizacije je minus 1.003,68 eur.

Vse obveznosti imamo poravnane, nismo dolžniki, klub je likviden.

Ob koncu bi se zahvalil vsem članom za sodelovanje, posebej pa še članom UO, trenerjem in članom komisij.

 

Domžale, 15.3.2019
Marjan Ogrinc, Predsednik TK Domžale