Začelo se je ...

Začeli smo s prvim delom aktivnosti v sklopu ERASMUS+, projekt "TENNIS STARS ON 55+".

erasmus 23 zacelo se je ...