Vabilo na redno volilno skupščino TK Domžale

Vse člane in članice vabimo na redno volilno skupščino TK Domžale, ki bo v petek, 29.3.2024 ob 18.00 v sejni sobi Kopališka 4. ( stavba ob bazenu).

Dnevni red:

 1. Otvoritev redne volilne skupščine s predlogom dnevnega reda. (poroča M.
  Ogrinc ).
 2. Predlog izvolitve članov organov skupščine s predlogom sklepa.( poroča M.
  Ogrinc )
 3. Letno poročilo TK Domžale za leto 2023.
  3.1. Poročilo o poslovanju TK Domžale v letu 2023 (poroča M. Ogrinc)
  3.2. Poročilo nadzornega odbora. (poroča P. Kovač)
  3.3. Predlog sklepov k letnemu poročilu. (poroča M. Ogrinc).
 4. Obravnava kandidatur za predsednika in organe TK Domžale za mandatno
  obdobje 2024-2028. (predloge v pisni obliki poslati na UO kluba do
  19.3.2024).

Gradivo za posamezne točke je na voljo v pisarni TK Domžale, Kopališka 5, 1230 Domžale, po predhodni najavi po telefonu 041 735 134.

Marjan Ogrinc
Predsednik TK Domžale